http://joomlarulit.com/

1. Метою діяльності Підприємства є ефективне використання в процесі господарювання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, виконання виробничих завдань у сфері державного пробірного контролю, досягнення економічних, соціальних, інших результатів та отримання прибутку.

2.Предметом діяльності Підприємства є:

здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, що передбачає:

обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів суб’єктами господарювання в Україні;

обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, які ввозяться на територію України юридичними і фізичними особами з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб) за наявності митної декларації, у якій зазначена інформація про сплату мита;

клеймування ювелірних та побутових виробів, які виготовлені з дорогоцінних металів, за заявками юридичних і фізичних осіб;

проведення випробувань, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння за заявками суб’єктів господарювання, фізичних осіб, за зверненнями правоохоронних органів тощо;

проведення експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку вставок з дорогоцінного каміння у виробах;

проведення якісного та кількісного аналізування вмісту дорогоцінних металів у матеріалах і сплавах, які містять дорогоцінні метали;

експертиза вставок з дорогоцінного каміння;

виготовлення і реалізація державних пробірних клейм за заявками Міністерства фінансів України;

виготовлення іменників та нанесення відбитків іменників на вироби за заявками суб’єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані у Міністерстві фінансів України;

виготовлення пробірних реактивів для власних потреб та на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності;

реалізація повноважень координатора тестувань вимірювальних лабораторій;

співробітництво з міжнародними організаціями у сфері пробірного контролю;

організація і проведення короткострокового навчання з підвищення кваліфікації;

виконання інших завдань та повноважень, в тому числі наказів, прийнятих Уповноваженим органом управління;

зберігання, використання у виробничій діяльності, прекурсорів відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (список 2 таблиці IV), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Інша діяльність, спрямована на забезпечення виконання завдань, покладених на Підприємство, що не суперечить законодавству за дозволом Уповноваженого органу управління з визначенням видів робіт та послуг на які поширюється такий дозвіл.

Жовтень - листопад 2021 р. (Дата проведення буде повідомлена пізніше.) у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю буде проведено короткотермінове навчання з підвищення кваліфікації на тему: «Особливості експертизи дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння».

Запрошуються спеціалісти банків, ломбардів, ювелірних та переробних підприємств, які зайняті операціями з дорогоцінними металами.

Після закінчення навчання видаються Посвідчення.

Кількість слухачів обмежена. Вже розпочато прийом заявок.

Вартість навчання 3523 грн.20 коп. за одну особу за два дні.

За інформацією звертатися за телефонами (044) 206 70 35.

Закон України Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними.

Постановка КМУ від 28 квітня 2000 р. N 732  Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю

“Інструкція про порядок здійснення клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, про проведення випробування та експертиз дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків державних пробірних клейм”, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 244 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2020 року № 547). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.12.1999 за № 874/4167

 

 

План  заходів щодо запобігання корупції у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю на 2024рік.

ЗВІТ про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю за I півріччя 2023 року.

ЗВІТ про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю за II півріччя 2023 року.

 

ЗВІТ про виконання заходів щодо запобігання корупції у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю за 2022рік.

План  заходів щодо запобігання корупції у Центральному казенному підприємстві пробірного контролю на 2023рік.

Наказ Про визначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції у Центральному КППК

Наказ Оцінення корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення у Центральному КППК 2021-2022р.р.

Наказ Положення про політику уникнення конфлікту інтересів у Центральному КППК

 

 

Напрямки діяльності Центральне казенне підприємство пробірного контролю перевіряє якість сплавів дорогоцінних металів, встановлює відповідность сплавів дорогоцінних металів державним стандартам.

Проводить випробування та клеймування, хімічні аналізи, експертизу матеріалів ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння.

Виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів, державних пробірних клейм.

Впровадження нових експертних технологій для проведення випробувань, аналізів та клеймування.

Участь у контролі за якістю вимірювань у лабораторіях суб'єктів господарювання усіх форм власності, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, та проведення метрологічних вимірювань вмісту дорогоцінних металів у матеріалах і сплавах, які містять дорогоцінні метали.

Інформаційна, видавнича, консультативна та методологічна діяльність, організація короткострокового навчання з підвищення кваліфікації, сприяння створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж у сфері державного пробірного контролю.

Співробітництво з міжнародними організаціями у сфері пробірного контролю.

Здійснення уповноваження (атестації) вимірювальних лабораторій на право проведення метрологічних робіт з дорогоцінними металами, сплавами, та матеріалами, що їх містять.

Реалізація повноважень координатора програм між лабораторних порівнянь результатів вимірювань.