http://joomlarulit.com/

1. Метою діяльності Підприємства є ефективне використання в процесі господарювання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, виконання виробничих завдань у сфері державного пробірного контролю, досягнення економічних, соціальних, інших результатів та отримання прибутку.

2.Предметом діяльності Підприємства є:

здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, що передбачає:

обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів суб’єктами господарювання в Україні;

обов’язкове клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, які ввозяться на територію України юридичними і фізичними особами з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб) за наявності митної декларації, у якій зазначена інформація про сплату мита;

клеймування ювелірних та побутових виробів, які виготовлені з дорогоцінних металів, за заявками юридичних і фізичних осіб;

проведення випробувань, контрольних та арбітражних аналізів матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння за заявками суб’єктів господарювання, фізичних осіб, за зверненнями правоохоронних органів тощо;

проведення експертизи дорогоцінних металів, виробів з них, вставок дорогоцінного каміння, музейних предметів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відбитків пробірних клейм та оцінку вставок з дорогоцінного каміння у виробах;

проведення якісного та кількісного аналізування вмісту дорогоцінних металів у матеріалах і сплавах, які містять дорогоцінні метали;

експертиза вставок з дорогоцінного каміння;

виготовлення і реалізація державних пробірних клейм за заявками Міністерства фінансів України;

виготовлення іменників та нанесення відбитків іменників на вироби за заявками суб’єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані у Міністерстві фінансів України;

виготовлення пробірних реактивів для власних потреб та на замовлення суб’єктів підприємницької діяльності;

реалізація повноважень координатора тестувань вимірювальних лабораторій;

співробітництво з міжнародними організаціями у сфері пробірного контролю;

організація і проведення короткострокового навчання з підвищення кваліфікації;

виконання інших завдань та повноважень, в тому числі наказів, прийнятих Уповноваженим органом управління;

зберігання, використання у виробничій діяльності, прекурсорів відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (список 2 таблиці IV), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 06 травня 2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Інша діяльність, спрямована на забезпечення виконання завдань, покладених на Підприємство, що не суперечить законодавству за дозволом Уповноваженого органу управління з визначенням видів робіт та послуг на які поширюється такий дозвіл.