http://joomlarulit.com/

Торгівля ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів здійснюється на території України тільки за наявності державного пробірного клейма (частина 5 статті 14 Закону України від 18.11.1997 № 637/97-ВР).

Ввезення в Україну ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів суб'єктами господарювання провадиться за умови їх наступного обов'язкового клеймування в органах, які здійснюють державний пробірний контроль. { Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1986-III ( 1986-14 ) від 21.09.2000 }

Ювелірні вироби, що подаються для клеймування, повинні відповідати вимогам Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 № 244 (розділ 2)

Центральне казенне підприємство пробірного контролю надає послугу із клеймування ювелірних виробів:

Центральне казенне підприємство пробірного контролю надає послугу із клеймування ювелірних виробів фізичним особам (Замовникам) на підставі заяви .

При поданні ювелірних виробів для клеймування фізична особа (Замовник) надає паспорт та у заяві зазначає ідентифікаційний податковий номер (ІПН). У разі подання для клеймування не одиничних нових ювелірних виробів, Замовник до заяви додає митну декларацію на ці вироби.

За виконання послуги клеймування Замовник сплачує підприємству пробірну плату, яка розраховується у відповідності з діючим на час прийняття виробів Пробірним тарифом.

Також у відповідності із Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та Порядком сплати збору з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 р. №1740, Центральне казенне підприємство пробірного контролю нараховує суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір сплачує Замовник (фізична особа) перед отриманням виробів. Сума збору становить 10% вартості основного дорогоцінного металу у виробах.

Клеймування ювелірних виробів для суб’єктів господарювання, які імпортують ювелірні вироби на підставі договору та заяви. До договору додаються завірені копії реєстраційних документів Замовника.При поданні ювелірних виробів, що були ввезені в режимі митного контролю для клеймування, Замовник надає митну декларацію та заяву. Всі умови подання, оплати послуги та отримання ювелірних та побутових виробів обумовлені договором.

За виконання послуги із клеймування Замовник сплачує підприємству пробірну плату, яка розраховується у відповідності з діючим на час прийняття виробів Пробірним тарифом.Також у відповідності із Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та Порядком сплати збору з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 р. №1740, Центральне казенне підприємство пробірного контролю нараховує суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір сплачує Замовник (суб’єкт господарювання) протягом десяти календарних днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований, та протягом п’яти календарних днів після граничного строку сплати збору подає Центральному КППК платіжні документи про його сплату. Сума збору становить 10% вартості основного дорогоцінного металу у виробах.

Центральне казенне підприємство пробірного контролю надає послугу із клеймування ювелірних виробів суб’єктам господарювання (Замовникам) на підставі договору та заяви. До договору додаються завірені копії реєстраційних документів Замовника. При поданні ювелірних виробів для клеймування Замовник надає реєстр поданих виробів та заяву. Всі умови подання, оплати послуги та отримання ювелірних та побутових виробів обумовлені договором. За виконання послуги із клеймування Замовник сплачує підприємству пробірну плату, яка розраховується у відповідності з діючим на час прийняття виробів Пробірним тарифом.

Також у відповідності із Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та Порядком сплати збору з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 р. №1740, Центральне казенне підприємство пробірного контролю нараховує суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір сплачує Замовник (суб’єкт господарювання) протягом десяти календарних днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований, та протягом п’яти календарних днів після граничного строку сплати збору подає Центральному КППК платіжні документи про його сплату. Сума збору становить 10% вартості основного дорогоцінного металу у виробах.

Суб’єкти господарювання, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов’язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем або, за його дорученням, державною установою пробірного контролю на всіх виробах. Відбиток іменника підлягає щорічній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю, в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0935-01). Використання незареєстрованого іменника забороняється. Відбитки іменників, зареєстровані суб’єктами господарювання, дозволяється наносити тільки на вироби, виготовлені цим суб’єктом господарювання. Суб’єкт господарювання має право доручити Центральному КППК нанесення зареєстрованого відбитка іменника на виготовлених ним ювелірних виробах, про що складається договір доручення.

Центральне казенне підприємство пробірного контролю надає послугу із клеймування ювелірних виробів суб’єктам господарювання (Замовникам)на підставі договору та заяви. До договору додаються завірені копії реєстраційних документів Замовника. При поданні ювелірних виробів для клеймування Замовник надає заповнену заяву. Всі умови подання, оплати послуги та отримання ювелірних та побутових виробів обумовлені договором. За виконання послуги клеймування Замовник сплачує підприємству пробірну плату, яка розраховується у відповідності з діючим на час прийняття виробів Пробірним тарифом. Також у відповідності із Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» та Порядком сплати збору з окремих видів господарських операцій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 1998 р. №1740, Центральне казенне підприємство пробірного контролю нараховує суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, збір сплачує Замовник (суб’єкт господарювання) протягом десяти календарних днів, які настають за останнім днем місяця, в якому цей збір був нарахований, та протягом п’яти календарних днів після граничного строку сплати збору подає Центральному КППК платіжні документи про його сплату. Сума збору становить 10% вартості основного дорогоцінного металу у виробах.

Вироби для клеймування приймаються та видаються у м. Києві, м. Вінниця та у м. Черкаси за адресами:

м. Київ, вулиця Отто Шмідта, 26;

м. Вінниця, вулиця Саксаганського, 7;

м. Черкаси, вулиця І.Франка, 81